فرزانه سادات هاشمی

فرزانه سادات هاشمی
متولد : ۱۳۶۴ ؛ قم
مدرک تحصیلی : مهندسی نرم افزار کامپیوتر
سابقه آموزشی: ، نواختن سنتور را از سال ۱۳۷۹ آغاز نمود.ابتدا نزد استاد آقایی و سپس استاد حامد حافظی دوره مقدماتی و پیشرفته نوازندگی سنتور را فراگرفت. و به منظور فراگیری ردیف میرزاعبدالله و آشنایی با شیوه حبیب سماعی از مکتب مجید کیانی بهره جست.نامبرده در سال ۱۳۹۰ موفق به اخذ مدرک وابسته دو از سوی خانه موسیقی ایران گردید و از سال ۱۳۸۵ عضو انجمن موسیقی استان قم میباشد.
سابقه تدریس : ۱۳۸۶