سید محمد رضا موسوی

استاد سید محمدرضا موسوی

خواننده مرکز موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مدرس ردیف های آوازی ایرانی

گذراندن دوره های ردیف خوانی آواز سنتی نزد اساتید آواز از جمله محمد گلریز، محسن کرامتی، داوود چاووشی (از شاگردان قدیم حمیدرضا نوربخش)

فراگیری مهارت مرکب خوانی نزد محمد گلریز

حضور در کلاس های آموزش شیوه ها و مهارتهای آوازی محمد معتمدی 

حضور در کارگاه آوازی محمد معتمدی

آموزش صداسازی آوازی نزد حسام عباسپور (شاگرد حمیدرضا نوربخش و علی جهاندار)