اساتید آموزشگاه


مدرس سنتور ، ویولنسل

مدرس گیتار فلامنکو (ویژه بانوان)

مدرس سازهای پیانو، ارگ، ملودیکا، تئوری موسیقی، خوانندگی پاپ

عماد ستاریان


مدرس سازهای کوبه ای : دف، کاخن، تومبا

مهران وحدت


مدرس پیانو، هارمونی، کنترپوان، آهنگسازی

زهرا احسانپور
مدرس سنتور، آهنگسازی ، سلفژ، هارمونی ، کنترپوان

احسان حلواییمدرس ویولن و کمانچه


مدرس موسیقی کودک ( اُرف )

مدرس آواز و صداسازی

مدرس ساز گیتار فلامنکو


مدرس و نوازنده ی سنتور

مدرس تار ، تئوری موسیقی


مدرس گیتار فلامنکو و پاپ فلامنکو

مدرس نی ، ساز دهنی ( هارمونیکا )

مدرس سه تار ، تئوری موسیقی


مدرس گیتار کلاسیک و پاپ

مدرس ساز اُرگ و کیبورد