برنامه کلاسی

برنامه کلاسی

 سه تارتارسنتورنی، سازدهنیویولن ایرانی و کلاسیککمانچهدف،کاخنتنبکگیتارپیانو، ارگ ( کیبورد )آواز ایرانی و پاپ و صداسازیموسیقی کودکتئوری موسیقی، هارمونی،آهنگسازیتنبور، عود
شنبه
علیرضا گیتی رخ
استاد کریمی (بانوان)استاد رحیمی
یکشنبهاستاد طاحونیاناستاد یوسفیاستاد حدادی زادهاستاد درودی
دوشنبهاستاد شریف زادهاستاد شریف زادهاستاد الماس پوراستاد جلالیان
استاد شیشه گران
استاد شیشه گراناستاد احسانپوراستاد حلوایی، استاد احسانپوراستاد محمدی(بانوان)استاد ایازی
سه شنبهاستاد گیتی رخاستاد شیشه گراناستاد شیشه گراناستاد ستاریاناستاد دلجواستاد بهنام سلیم
چهارشنبهاستاد نبویاستاد وحدتاستاد موسوی(آواز ایرانی)استاد وحدت
پنجشنبهاستاد گیتی رخاستاد هاشمیاستاد فرهادیاستاد وحدتاستاد رستگار(پاپ-کلاسیک)
جمعهاستاد الماس پوراستاد یوسفیاستاد فرهادی